'Dostlardan Gelenler' Kategorisi arşivi

16 Oca

TARİHTE İLK KADIN ŞAİR

    Tarihteki her konunu ilki Sumer’de olduğu gibi , kadın şairi de Sumer topraklarında buluyoruz.Bu şair bayan hem bir prenses, hem de önemli bir mabedin baş rahibesi.O ilk Akad kralı birinci Sargon’un kızı.(İ.Ö. 2400).Sargon, kendinden hemen hemen 1000 yıl sonra onun ağzından yazılmış bir şiire göre, bir rahibenin çocuğu imiş. Bu şiir şöyle:   […]

© 2018 Bu Bir Tülin Dursun Delice Paylaşım Sitesidir! | Yazılar (RSS) and Yorumlar (RSS)