04 Eyl

WINPEACE-TÜRKİYE P.E.N ORTAK ÇAĞRI

ŞİDDETSİZ ÇÖZÜM ÇAĞRISI
Biz, WINPEACE* (Barış İçin Kadın Girişimi) üyeleri, Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum
ve Kıbrıs Türk kesimleri kadınları olarak Doğu Akdeniz’de son dönemdeki
gelişmelerden derin bir endişe duyuyoruz. Tüm ilgili hükümetlerin gözü kara
açıklamaları ve girişimleri ülkelerimizi savaşın eşiğine getirmiş bulunuyor.
Son yirmi üç yıldır kadınlarımız ve gençlerimiz arasında anlayış ve yakınlaşmayı
geliştirmek için çalışıyoruz. Ortak yaşam alanlarımızın herhangi bir kıyısında
Akdeniz’deki hidrokarbon gazının bir zerresi için çocuğunun yaşamını fedaya hazır
tek bir kadın bile var mıdır? Hiç sanmıyoruz.
Bu nedenle ülkelerimiz hükumetlerine günlük düşmanca açıklamalarına son vermeleri
ve Akdeniz’in altında gizli tüm zenginlikleri paylaşmak amacıyla derhal bir diyalog
başlatmaları çağrısında bulunuyoruz. Ancak bu yolla Akdeniz’in onun mavi sularını
kan kırmızısına boyamaktan kaçınabiliriz. Ülkelerimiz dayanışma ve güven içinde
işbirliği yapmalı. Ancak o zaman toplumlarımızın da yararlanacağı, yaratıcı bir
çözüme, “kazan-kazan” durumuna ulaşabiliriz.
Ayrıca dünya çapında bir ekonomik kriz döneminde, savaş girişimlerinde kullanılacak
kaynaklara, halklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gereksinim
olduğunu vurgulamak isteriz. COVID-19 salgını hem kadınlarla erkekler arasında
mevcut eşitsizliği, hem de toplumsal eşitsizliği daha da derinleştirmiştir.
Hükumetlerin tüm çabalarını pandemiyle ve bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle
mücadeleye yoğunlaştırmaları gerektiğine inanıyoruz.
Bu arada, tüm gezegeni tehdit eden iklim değişikliğinin ana sebebi olduğu bilim
insanlarınca kanıtlanan fosil yakıtlar için bu kavgayı ironik bulduğumuzu belirtmeliyiz.
Hükumetlerimizi enerjilerini bu tür yakıtların tüketimini azaltarak, yenilenebilir enerji
kaynaklarını artırmaya yönlendirmeye çağırıyoruz.
WINPEACE Yunanistan – Türkiye – Güney ve Kuzey Kıbrıs
*WINPEACE (Barış İçin Kadın Girişimi) Kardak çatışmaları sırasında Margarita Papandreu ve
Zeynep Oral önderliğinde Türkiye ve Yunanistan’da kadın ve barış konularında çalışan sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri tarafından oluşturulmuş bir iletişim ağıdır. Sorunları şiddet dışı yollarla
çözümleme yolunda barış eğitiminden, sanatsal dayanışmaya, kadın kooperatiflerinden, gençlik
seminerlerine çeşitli etkinlikler düzenler. (İngilizce ‘Barış için Kadın Girişimi’ sözcüklerinin ilk
harflerinden oluşmakta ve “Barışı Kazan” anlamına gelmektedir.

Yorum Yap

© 2023 Bu Bir Tülin Dursun Delice Paylaşım Sitesidir! | Yazılar (RSS) and Yorumlar (RSS)